1

خرید سرویس غذاخوری جدید و شیک با قیمت مناسب - تاپترین

News Discuss 
در سواحل خزر و دامنههاي شمالي البرز هر قدر به سمت مشرق پيش برويم، از مقدار باران كاسته ميشود، تا جايي كه در گرگان به a hundred and fifteen سانتيمتر ميرسد، ولي رو به سمت شمال تقليل باران به مراتب كمتر است؛ چنانكه آستارا 136 سانتيمتر باران دارد. از https://bookmarklinx.com/story12699795/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story