1

این روش برای بیشتر ماشین ها جواب تعویض فیلتر

News Discuss 
منبع های فابریک موتورهای ریس داخلشان دریچه برقی وجود دارد و به همین دلیل صدای زیادی هم از خود تولید نمی کنند انا زمانی که با منبع های افترمارکت تعویض می شوند صدا، تنفس و گاز خوردن موتور سیکلت واقعا متفاوت از حالت استاندارد می شود. این نام بعدها http://ricardoewphz.bloguetechno.com/--38203007

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story