1

ปุ๋ยเร่งต้น Fundamentals Explained

News Discuss 
ฉีดปุ๋ยทางใบสับปะรด ทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา/เงินค่าปุ๋ย ถ้าคิดว่าโน้ตนี้มีประโยชน์ ก็กดติดตามผู้เขียนเพื่อรับแจ้งเตือนเมื่อมีโน้ตใหม่ ๆ มาได้เลย! มีเศษกิ่งไม้โกงกางลอยทะเลชิ้นเล็กๆบนชายหาด/สามารถเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้หรือไม่ครับ อาการขาดธาตุไนโตรเจนของผักคือ กิ่งก้านลีบเล็ก ตั้งตรงและแข็งกระด้าง ใบมีขนาดเล็กกว่าปกติ สีเขียวจะซีดลงหรือเหลือง มักพบในแหล่งดินทรายในเขตที่มีฝนตก... https://shane0851l.verybigblog.com/4889545/top-latest-five-ป-ยเร-งต-น-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story